• جلسه ي مديريت بحران شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد.
  • تهران شهر امنی در زمان وقوع زلزله نیست

معرفی

اشتراک در خبرنامه: